کلیک کنید تا به صفحه ثبت نام منتقل شوید

 

[su_tabs]
[su_tab title=”اطلاعات پروژه” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank”]

موقعیت: استان قم، پردیسان
متراژ زمین: 5000
تعداد بلوک: 8
تعداد واحد: 160
پیش بینی قیمت به ازای هر متر مربع: 3میلیون و 900 هزارتومان
مبلغ وام: 120 میلیون تومان

مکان

 

✔ شرایط پرداخت(واحد 100متری) :

پیش پرداخت اولیه 55 میلیون تومان
15 اردیبهشت 25 میلیون تومان
15 تیر 25 میلیون تومان
5 مهر 15 میلیون تومان
5 بهمن 15 میلیون تومان

 

✔ شرایط پرداخت(واحد 120متری) :

پیش پرداخت اولیه 56 میلیون تومان
15 اردیبهشت 35 میلیون تومان
15 تیر 35 میلیون تومان
5 مهر 20 میلیون تومان
5 بهمن 16 میلیون تومان

 

✔ شرایط پرداخت(واحد 150متری) :

پیش پرداخت اولیه 57 میلیون و 500 هزار تومان
15 اردیبهشت 50 میلیون تومان
15 تیر 50 میلیون تومان
5 مهر 25 میلیون تومان
5 بهمن 20 میلیون تومان

 

مابقی مبلغ بر اساس متراژ واحد طی سه سال طول دوره ساخت و در اقساط سه ماهه محاسبه و اخذ خواهد گردید.

[/su_tab]

[su_tab title=”نظرات سایر مشتریان” disabled=”no” anchor=”” url=”https://www.aparat.com/zagros_cg” target=”blank”]

 

[su_tab title=”ثبت نام” disabled=”no” anchor=””  class=”reg-proj” url=”https://pardisan.zagros.me/” target=”self”]

موقعیت: استان قم، پردیسان
متراژ زمین: 5000
تعداد بلوک: 6
تعداد واحد: 160
پیش بینی قیمت به ازای هر متر مربع: 3میلیون و 900 هزارتومان
مبلغ وام: 120 میلیون تومان

 

✔ شرایط پرداخت(واحد 100متری) :

پیش پرداخت اولیه 50 میلیون تومان
15 اردیبهشت 25 میلیون تومان
15 تیر 25 میلیون تومان
5 مهر 15 میلیون تومان
5 بهمن 15 میلیون تومان

 

✔ شرایط پرداخت(واحد 120متری) :

پیش پرداخت اولیه 50 میلیون تومان
15 اردیبهشت 35 میلیون تومان
15 تیر 35 میلیون تومان
5 مهر 20 میلیون تومان
5 بهمن 16 میلیون تومان

 

✔ شرایط پرداخت(واحد 150متری) :

پیش پرداخت اولیه 50 میلیون تومان
15 اردیبهشت 50 میلیون تومان
15 تیر 50 میلیون تومان
5 مهر 25 میلیون تومان
5 بهمن 20 میلیون تومان

 

مابقی مبلغ بر اساس متراژ واحد طی سه سال طول دوره ساخت و در اقساط سه ماهه محاسبه و اخذ خواهد گردید.

[/su_tabs]