کلیک کنید تا به صفحه ثبت نام منتقل شوید

 

اطلاعات پروژهنظرات سایر مشتریانثبت نام

موقعیت: استان قم، پردیسان
متراژ زمین: ۵۰۰۰
تعداد بلوک: ۸
تعداد واحد: ۱۶۰
پیش بینی قیمت به ازای هر متر مربع: ۳میلیون و ۹۰۰ هزارتومان
مبلغ وام: ۱۲۰ میلیون تومان

مکان

 

✔ شرایط پرداخت(واحد ۱۰۰متری) :

پیش پرداخت اولیه ۵۵ میلیون تومان
۱۵ اردیبهشت ۲۵ میلیون تومان
۱۵ تیر ۲۵ میلیون تومان
۵ مهر ۱۵ میلیون تومان
۵ بهمن ۱۵ میلیون تومان

 

✔ شرایط پرداخت(واحد ۱۲۰متری) :

پیش پرداخت اولیه ۵۶ میلیون تومان
۱۵ اردیبهشت ۳۵ میلیون تومان
۱۵ تیر ۳۵ میلیون تومان
۵ مهر ۲۰ میلیون تومان
۵ بهمن ۱۶ میلیون تومان

 

✔ شرایط پرداخت(واحد ۱۵۰متری) :

پیش پرداخت اولیه ۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
۱۵ اردیبهشت ۵۰ میلیون تومان
۱۵ تیر ۵۰ میلیون تومان
۵ مهر ۲۵ میلیون تومان
۵ بهمن ۲۰ میلیون تومان

 

مابقی مبلغ بر اساس متراژ واحد طی سه سال طول دوره ساخت و در اقساط سه ماهه محاسبه و اخذ خواهد گردید.