پروژه ساختمانی زاگرس۱۶ با نام یاس

  پروژه ساختمانی زاگرس ۱۶ با نام یاس در منطقه جمهوری قم  واقع شده است. این پروژه دارای ۳/۵ طبقه و ۶  واحد با متراژ مفید(۱۳۹)(۱۳۶) متر مربع است. در حال حاضر پروژه مطابق با برنامه زمانبندی کاری در حال ساخت است. انتخاب موقعیت مکانی، طراحی نقشه، کیفیت ساخت و نظارت و کنترل مستمر در […]

ادامه مطلب

پروژه مسکونی-تجاری زاگرس۲۴ با نام معین

پروژه ساختمانی زاگرس ۲۴  با نام معین(قالیشویی ویژه سابق) در منطقه خیابان ساحلی قم  واقع شده است. این پروژه دارای ۱۱ طبقه با متراژ زیربنای ۵هزار متر مربع در عرصه۵۵۰ متر مربع است. در حال حاضر پروژه مطابق با برنامه زمانبندی کاری در حال ساخت است. انتخاب موقعیت مکانی، طراحی نقشه، کیفیت ساخت و نظارت […]

ادامه مطلب

پروژه مسکونی زاگرس۲۳ با نام کاج

پروژه ساختمانی زاگرس ۲۳  با نام کاج در منطقه جمهوری قم  واقع شده است. این پروژه دارای ۵ طبقه و ۱۵  واحد(هر طبقه ۳ واحد) با متراژ مفید(۱۴۵)(۱۶۹)(۹۰) متر مربع است. در حال حاضر پروژه مطابق با برنامه زمانبندی کاری در حال ساخت است. انتخاب موقعیت مکانی، طراحی نقشه، کیفیت ساخت و نظارت و کنترل […]

ادامه مطلب

پروژه مسکونی زاگرس۲۲ با نام سرو

پروژه ساختمانی زاگرس ۲۲  با نام سرو. این پروژه دارای ۱۱ طبقه با متراژ زیربنای۴۲۰۰ متر مربع در عرصه۳۵۰متر مربع. در حال حاضر پروژه مطابق با برنامه زمانبندی کاری در حال ساخت است. انتخاب موقعیت مکانی، طراحی نقشه، کیفیت ساخت و نظارت و کنترل مستمر در طول اجرای پروژه مشابه با ساخت پروژه‌های دیگر مجموعه […]

ادامه مطلب

پروژه مسکونی زاگرس۲۱ با نام سپیدار

پروژه ساختمانی زاگرس ۲۱  با نام سپیدار در منطقه بلوار شهید محمودنژاد قم  واقع شده است. این پروژه دارای ۶ طبقه و ۱۲  واحد(هر طبقه ۲ واحد) با متراژ مفید(۱۴۴)(۱۲۶)متر مربع است. در حال حاضر پروژه مطابق با برنامه زمانبندی کاری در حال ساخت است. انتخاب موقعیت مکانی، طراحی نقشه، کیفیت ساخت و نظارت و […]

ادامه مطلب

پروژه مسکونی زاگرس ۱۲ با نام مبین(۲)

  پروژه ساختمانی زاگرس ۱۲  با نام مبین۲ در منطقه شهید کریمی قم  واقع شده است. این پروژه دارای۶ طبقه و ۱۲  واحد(هر طبقه ۲ واحد) با متراژ مفید(۹۴)(۸۹)متر مربع است. در حال حاضر پروژه مطابق با برنامه زمانبندی کاری در حال ساخت است. انتخاب موقعیت مکانی، طراحی نقشه، کیفیت ساخت و نظارت و کنترل […]

ادامه مطلب

پروژه مسکونی زاگرس ۱۹ با نام میعاد

  پروژه ساختمانی زاگرس ۱۹  با نام میعاد در منطقه عطاران قم  واقع شده است. این پروژه دارای ۴ طبقه و ۴  واحد(هر طبقه ۳ واحد) با متراژ مفید۱۳۷/۵ متر مربع است. در حال حاضر پروژه مطابق با برنامه زمانبندی کاری در حال ساخت است. انتخاب موقعیت مکانی، طراحی نقشه، کیفیت ساخت و نظارت و […]

ادامه مطلب

پروژه مسکونی زاگرس۱۳ با نام تسنیم

پروژه ساختمانی زاگرس ۱۳  با نام تسنیم در منطقه هنرستان قم  واقع شده است. این پروژه دارای۵ طبقه و ۱۰  واحد با متراژ زیربنای ۱۷۵۰ متر مربع است. در حال حاضر پروژه مطابق با برنامه زمانبندی کاری در حال ساخت است. انتخاب موقعیت مکانی، طراحی نقشه، کیفیت ساخت و نظارت و کنترل مستمر در طول […]

ادامه مطلب

پروژه مسکونی زاگرس ۱۴ با نام حسان

پروژه ساختمانی زاگرس ۱۴  با نام حسان در منطقه میدان بسیج قم  واقع شده است. این پروژه دارای ۵/۵ طبقه و ۱۱  واحد(هر طبقه ۳ واحد) با متراژ مفید(۱۷۸)(۹۹/۵)(۹۸) متر مربع است. در حال حاضر پروژه مطابق با برنامه زمانبندی کاری در حال ساخت است. انتخاب موقعیت مکانی، طراحی نقشه، کیفیت ساخت و نظارت و […]

ادامه مطلب

پروژه مسکونی زاگرس۱۸ با نام نور

  پروژه ساختمانی زاگرس ۱۸  با نام نور در منطقه کلهری قم  واقع شده است. این پروژه دارای چهار طبقه و چهار  واحد با متراژ مفید ۱۲۷/۵ متر مربع است. در حال حاضر پروژه مطابق با برنامه زمانبندی کاری در حال ساخت است. انتخاب موقعیت مکانی، طراحی نقشه، کیفیت ساخت و نظارت و کنترل مستمر […]

ادامه مطلب